Disclaimer

Disclaimer voor www.pwpersonaltraining.nl

De website www.pwpersonaltraining.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van PW Personal Training. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PW Personal Training.

Inhoud website

De inhoud van deze website en andere uitingen van PW Personal Training op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door PW Personal Training wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.

PW Personal Training behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.